kurz platt geschnackt…

Öber de Kerls… Wat uns de Keerls so Goodes bringen? Da kann ick di ‘n Gedicht vun singen: Wi Fruunslüüt, wi mög’ dat gern, wenn uns’re Keerls op’n selben Stern un nich op hohe Rösser sitten; Wenn sei uns achten,…

Weiterlesen